Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

komitet sterujacy

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), odpowiada za zapewnienie realizacji projektu zgodnie z założonym planem wdrożenia. Nie jest on strukturą służącą wyjaśnianiu bieżących problemów. 
Podstawowe zadania Komitetu Sterującego to: zatwierdzanie zmian w istniejących procedurach i strukturach organizacyjnych, zatwierdzanie strategicznych zmian w funkcjonowaniu organizacji, niezbędnych do wdrożenia systemu, zatwierdzanie wyników każdej fazy projektu, kontrola realizacji celów i ocena postępu prac, kontrolowanie i aprobowanie planów poszczególnych etapów i faz projektu, zatwierdzanie budżetu i harmonogramu oraz ich zmian, wspieranie Kierownictwa Projektu, podejmowanie najważniejszych decyzji strategicznych, dotyczących projektu, motywowanie pracowników uczestniczących w projekcie.
W skład KS wchodzą członkowie najwyższegi kierownictwa, szef IT oraz ew. przedstawiciel zewnętrznego dostawcy rozwiązań.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Projekt "LAS". Koncepcja informatyzacji Lasów Państwowych. Antares na zlecenie DGLP. 2004

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt