Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Koncepcja przebudowy lub budowy drogi leśnej

Wstępne, ogólne zaplanowanie zakresu robót drogowych (lokalizacja, harmonogram działań, elementy do zaprojektowania, warianty technologii wykonania prac), przy uwzględnieniu wszystkich warunków. Koncepcja poprzedza wykonania projektu. Wykonywanie lub zlecanie przez jednostki LP koncepcji ukierunkowujących działania projektanta jest zasadne w celu uzyskania w projekcie rozwiązań właściwych dla specyficznych warunków środowiska leśnego i gospodarki leśnej. Koncepcja powinna uwzględniać aspekty ekonomiczne, techniczne i ekologiczne nadleśnictwa oraz założenia i oczekiwania inwestora (np. warianty przebiegu przebudowywanych odcinków, lokalizacja miejsc przeładunkowych, mijanek, zjazdów ze szlaków operacyjnych, rowów, przepustów, sposoby odwodnienia). Tworzenie koncepcji w większym stopniu gwarantuje uwzględnienie przez projektanta wszystkich składowych w przedmiarze robót. Z kolei nadmierne uproszczenie projektu powoduje, że szczegółowa wycena prac drogowych przez potencjalnego Wykonawcę na etapie wykonywania oferty do przetargu jest trudna i może skutkować niebezpieczeństwem niedoszacowania lub przeszacowania kosztów wykonania. Kompletność informacji pozwala prawidłowo obliczyć koszty budowy. Wykonanie koncepcji powinna poprzedzić wizja terenowa z udziałem pracowników nadleśnictwa, projektanta, inspektora nadzoru budowlanego, a w przypadkach koniecznych dodatkowo eksperta. W czasie wizji należy określić główne oczekiwania inwestora np. lokalizację: miejsc przeładunkowych, zjazdów na drogi boczne, mijanek, placów manewrowych, przepustów, wodospustów itp. oraz przyjąć najkorzystniejsze rozwiązania technologiczne.

Publikacje powiązane tematycznie

Czerniak A i inni 2016. Planowanie sieci dróg leśnych i składnic oraz optymalizacja wskaźników gęstości dróg leśnych dla różnych terenów Polski. Usługa badawcza wykonywana na podstawie umowy nr OR-2717-19/14 (nr wewnętrzny: 49/2014/LL), zawartej w dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Autor: Andrzej Czerniak

Zdjęcia

Koncepcja przebudowy lub budowy drogi leśnej

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-04-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt