Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kontrola pomiaru miąższości

(urządzanie lasu), test kontroli pomiaru miąższości na powierzchniach kołowych w nadleśnictwie wykonywany jest przez zespół kontrolny, powołany przez regionalnego dyrektora Lasów Państwowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele urządzanego nadleśnictwa, regionalnej dyrekcji LP oraz wykonawcy planu urządzenia lasu.Szczegółowy sposób wykonania kontroli opisany jest w § 61 Instrukcji urządzania lasu z 2012 r.Z testu kontroli pomiaru miąższości sporządza się protokół, omawiany w trakcie obrad NTG oraz zamieszczany w ogólnym opisie lasów nadleśnictwa (elaboracie).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 61

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt