Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kontrola wydatku deszczowni

(mechanizacja prac leśnych), wydatek deszczowni można określić na podstawie pomiaru ilości cieczy aplikowanej w jednostce czasu przez zraszacz. W deszczowniach ze zraszaczami stałymi, na każdy zraszacz przypada określona powierzchnia, jaką on obsługuje, dzieląc wydatek zraszacza przez powietrznię, jaką on obsługuje uzyska się wydatek wody w litrach na m2 na minutę, Jeżeli znana jest wymagana dawka polewowa, to dzieląc dawkę polekową przez wydatek zraszacza otrzymuje się czas, jaki powinno trwać deszczowanie. W przypadku zraszaczy ruchomych (rampy deszczujące, deszczownie szpulowe) należy określić na podstawie pomiaru ilości wody aplikowanej w jednostce czasu przez zraszacz, jeżeli zraszaczy jest więcej to należy pomnożyć tę ilość przez ich liczbę, otrzyma się objętość wody aplikowaną w jednostce czasu. Znając prędkość poruszania się zraszacza i szerokość roboczą można określić zraszaną powierzchnię w jednostce czasu. Dzieląc objętość wody przez tą powierzchnię uzyska się wydatek deszczowni ruchomej. Kontrolę równomierności rozkładu poprzecznego pracy deszczowni można wykonać stosując urządzenie wykorzystywane do badań jakości pracy opryskiwaczy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Józef Walczyk

Publikacje powiązane tematycznie

Neruda J. i inni. 2013. Technika a technologie w leśnictwie – skrypt. Mendelova zemědělská a lesnická univeryita v Brně.

Zdjęcia

kontrola wydatku deszczowni
kontrola wydatku deszczowni

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt