Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Konwencja Berneńska

(zoologia leśna, płazy i gady), Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, podpisana w Bernie w 1979 roku, rafyfikowana przez Polskę w roku 1995, obowiązuje w Polsce od roku 1996.
a) Konwencja Berneńska, załącznik II - załącznik do Konwencji Berneńskiej, w którym wymieniono ściśle chronione gatunki fauny. Spośród polskich gatunków płazów i gadów w załączniku znalazły się: traszka grzebieniasta, traszka karpacka, kumak nizinny, kumak górski, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, żaba moczarowa, żaba zwinka (dalmatyńska), jaszczurka zielona (gatunek prawdopodobnie zanikły w Polsce), żółw błotny, wąż Eskulapa, gniewosz plamisty.
b) Konwencja Berneńska, załącznik III - załącznik do Konwencji Berneńskiej, w którym wymieniono gatunki chronione. Spośród polskich gatunków płazów i gadów do załącznika wpisano postałe gatunki nie ujęte w załączniku II.


 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r., D.U. 1996 nr 58 poz. 263

Publikacje powiązane tematycznie

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. Dz. U. 1996 nr 58 poz. 263

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt