Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

korekta miąższości

(urządzanie lasu), oszacowana podczas taksacji drzewostanu zasobność grubizny podlega korekcie polegającej na jej odpowiednim wyrównaniu (z zastosowaniem równań regresji), do miąższości ustalonej dla klas i podklas wieku, w wyniku pomiaru miąższości, statystyczną metodą reprezentacyjną, w warstwach gatunkowo - wiekowych.Po tej korekcie następuje ostateczne określenie miąższości w drzewostanie, to jest miąższości na całej powierzchni (w zaokrągleniu do 5 m3) oraz zasobności na 1 ha (w zaokrągleniu do 1 m3), wraz z obliczeniem wskaźnika zadrzewienia.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 42 ust. 4, 5

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt