Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

korzeniowiec jodłowy

(fitopatologia leśna), Heterobasidion abietinum Niemelä et Korhonen (Basidiomycota, Basidiomycetes, Russulales), patogen, którego występowanie pokrywa się z naturalnym zasięgiem jodły pospolitej. W Polsce przebiega jego północna granica europejskiego zasięgu. Na południu kontynentu powoduje znaczne straty w drzewostanach jodłowych, głównie surowcowe, ponieważ zgnilizna twardzieli w strzale może sięgać kilkunastu metrów. Może także powodować zamieranie drzew. W Polsce notowany głównie na jodle, ale także na świerku pospolitym i modrzewiu europejskim. Stwierdzany głównie jako saprotrof, na pniakach, leżących drzewach oraz starych zamarłych jodłach. Owocniki konsolowate, hymenofor o rurkach o różnej średnicy przekroju.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Łakomy P., Werner A., 2003. . Distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. For. Path. 33; 105-112 Woodward S., Stenlid J., Karjalainen R., Hütterman A., (red.) 1998. Heterobasidion annosum Biology, Ecology, Impact and Control. CAB International, Oxford. Sierota Z., 2001. Choroby Lasu. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt