Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

korzystanie z wód szczególne

(inżynieria leśna, hydrologia), korzystanie z wód szczególne zachodzi w przypadku, gdy nie jest korzystaniem powszechnym i zwykłym, oraz wynika z konieczności wcześniejszego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przykładami korzystania z wód szczególnego. są: przerzut wody między zlewniami, piętrzenie i retencjonowanie wód, trwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych do celów rolniczych lub przemysłowych, pobór i odprowadzenie wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi.ang. specific use of water
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Powiązane hasła

korzystanie z wód zwykłe

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt