Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Kościelny Stanisław

(historia i tradycja leśna), Stanisław Kościelny urodził się 20 III 1901 r. w Sokolnikach pod Wieluniem jako syn urzędnika. Po ukończeniu szkoły realnej w Wieluniu w 1923 r. studiował leśnictwo na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1927 r. pracował w Katedrze Botaniki Ogólnej i Fitopatologii jako zastępca młodszego asystenta, a po uzyskaniu dyplomu inżyniera leśnictwa (1928) jako młodszy asystent i następnie starszy asystent. Od 1936 r. prowadził ćwiczenia z botaniki leśnej; jednocześnie w latach 1930-1939 wykładał kilka przedmiotów (m.in. encyklopedię leśnictwa) w Państwowej Szkole Mierniczo-Melioracyjnej w Poznaniu. Wysiedlony w grudniu 1939 r. z Poznania, spędził okres okupacji w Warszawie, pracując najpierw jako robotnik, a następnie księgowy. Po wyzwoleniu Poznania powrócił w marcu 1945 r., zabezpieczając mienie i porządkując po zniszczeniach wojennych pomieszczenia dawnej Katedry Botaniki Ogólnej i Fitopatologii. W 1946 r. doktoryzował się na Wydziale Rolniczo-Leśnym na podstawie pracy "Przyczyny płodności i bezpłodności wiśni hodowanych w Polsce", po czym został mianowany adiunktem. Od 1948 r. wykładał botanikę i dendrologię na nowo powstałym Studium Ogrodniczym UP, a następnie na Wydziale Ogrodniczym Wyższej Szkoły Rolniczej oraz botanikę na Wydziale Zootechnicznym WSR i w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Został zastępcą profesora w Katedrze Ogólnej Hodowli Lasu 1 I 1952 r., a we wrześniu 1952 r. kierownikiem Katedry Botaniki Leśnej, którą kierował do przejścia na emeryturę we wrześniu 1971 r. Zasługą S. Kościelnego, jako kierownika Katedry Botaniki Leśnej, było przywrócenie po zniszczeniach wojennych roli dydaktycznej ogrodu dendrologicznego w przyległym do Kolegium Cieszkowskich parku na Sołaczu. Pod jego opieką znajdował się również park-arboretum w Gołuchowie, w latach 1958-1973 należący do WSR w Poznaniu. W 1961 r. habilitował się na Wydziale Rolniczym WSR w Poznaniu na podstawie pracy "Wpływ temperatury, światła i fungicydów na kiełkowanie pyłków niektórych drzew i krzewów" i uzyskał stopień docenta botaniki leśnej, a w 1962 r. stanowisko docenta etatowego na Wydziale Leśnym. W pracy naukowej zajmował się głównie dendrologią. Był autorem i współautorem ok. 30 publikacji, w tym kluczy dendrologicznych (wspólnie z K. Steckim) oraz obszernej pracy "Drzewa i krzewy" (z B. Sękowskim; Warszawa 1971). Był promotorem w trzech przewodach doktorskich i recenzentem wielu prac naukowych. Pełnił także funkcje administracyjne i społeczne jako prodziekan Wydziału Leśnego (1956-1959), przewodniczący Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1957-1960), wiceprzewodniczący Polsko-Czechosłowackiej Federacji Dendrologicznej (od 1960) oraz członek innych towarzystw. Zmarł 31 1 1973 r. w Poznaniu w wieku 72 lat.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Józef Broda - Stanisław Kościelny (1901-73). W: Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919-2009. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009.

Publikacje powiązane tematycznie

Stanisław Król – Stanisław Kościelny (1901-1973). Wspomnienie pośmiertne w piątą rocznicę śmierci. Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, XXXIII, 1980, s. 11-14.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt