Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

koszty kształtowania walorów niemajątkowych Lasów Państwowych

(wartościowanie nieruchomości leśnych), koszty działalności Lasów Państwowych, nie mające bezpośredniego związku przyczynowo – skutkowego z przychodami, uzyskiwanymi przez Lasy Państwowe w bieżącym okresie sprawozdawczym 
(pomimo formalnej nieraz możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów), których poniesienie skutkuje   wytwarzaniem w Lasach Państwowych użyteczności (dóbr) niematerialnych:

a) nie kwalifikujących się do uznania za aktywa majątkowe,

b) mających pozytywny wpływ na sytuację prawną i faktyczną Lasów Państwowych, w tym na możność realizowania przez ten podmiot w następnych okresach sprawozdawczych praw i wywiązywania się z ciążących obowiązków,

c) obejmujących:

- konkretne rozwiązania w zakresie systemów funkcjonalnych ,

- walory kadry pracowniczej,  w tym jej umiejętności, dyspozycyjność, stopień zintegrowania oraz utożsamiania się z interesem Lasów Państwowych (efekty szkoleń, efekty imprez pracowniczych,  efekty motywowania kadry itd.)

- postrzeganie przez kontrahentów, kooperantów, media oraz społeczeństwo (efekty działań promocyjno – edukacyjnych),

oraz

- inne użyteczności niematerialne, składające się na tzw. goodwill Lasów Państwowych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt