Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB)

(Ochrona przyrody), Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) działa od roku 2003. Początkowo głównym celem jej działalności było zainicjowanie współpracy polskich placówek badawczych w ramach międzynarodowego systemu GBIF (ang. Global Biodiversity Information Facility). W ciągu kilku lat działalności skupiła większość wiodących krajowych ośrodków naukowych, połączonych ideą współdziałania na rzecz otwarcia dostępu do danych o bioróżnorodności.
W roku 2008 KSIB przekształcona została w sieć naukową. Obecnie jest największą w Polsce organizacją gromadzącą dane przyrodnicze, a zasoby danych dostępnych on-line wynoszą ponad 1,5 miliona rekordów obrazujących bioróżnorodność Polski i wielu obszarów na całym świecie.
Do KSIB należą 22 instytucje członkowskie (Członkowie), reprezentowane przez 27 jednostek naukowo-badawczych (Uczestnicy), a 10 instytucji i jedna organizacja pozarządowa ma status Współpracownika.
Zakres działalności Sieci obejmuje:
- badania podstawowe i działania aplikacyjne w zakresie poznawania i ochrony różnorodności biologicznej Polski i świata,
- gromadzenie, przetwarzanie, integrację i udostępnianie danych o bioróżnorodności,
- tworzenie i doskonalenie Bazy Danych,
- zbioru zasobów informatycznych dotyczących bioróżnorodności, gromadzonych i udostępnianych poprzez Sieć,
- digitalizację i otwieranie dostępu do danych zgromadzonych w kolekcjach przyrodniczych, publikacjach naukowych i zasobach archiwalnych,
- współpracę ze Światowym Systemem Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) i innymi organizacjami związanymi z przetwarzaniem danych o bioróżnorodności,
- upowszechnianie danych o różnorodności biologicznej oraz wyników badań Uczestników Sieci poprzez sieć komputerową, publikacje i działalność edukacyjną.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

http://www.ksib.pl

Powiązane hasła

bioróżnorodność

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt