Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kraska

(zoologia leśna, ptaki), (łac. Coracias garrulus, ang. Roller) ptak z rodziny Coraciidae (kraski), rzędu Coraciiformes (kraskowe). Długość ciała 29-32 cm, rozpiętość skrzydeł 52-57,5 cm, masa ciała 110-189 g. Ubarwienie niebieskie w różnych odcieniach, grzbiet rdzawobrązowy, lotki czarne. Dziób czarniawy, nogi żółtawe. Brak dymorfizmu płciowego. Jeszcze 30 lat temu gniazdowała na znacznym obszarze Polski, obecnie lęgowa tylko lokalnie (Mazowsze, Podlasie, Kurpie, Lubelszczyzna) i wciąż zmniejszająca liczebność. Przyczyny zanikania kraski nie są dotąd poznane, prawdopodobnie szkodzi jej chemizacja rolnictwa na afrykańskich zimowiskach. Zamieszkuje skraje lasów, łąki, pastwiska z zadrzewieniami. Gniazdo zakłada w dziuplach (najczęściej starych wierzb), zajmuje też skrzynki lęgowe. W czerwcu składa 3-5 jaj, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 17-19 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty IV-V i VIII-IX, zimuje w Afryce. Pożywienie: duże owady latające, rzadziej drobne kręgowce. Liczebność w Polsce szacowana na 60-75 par. Zagrożona wyginięciem. Gatunek objęty ochroną ścisłą, zakazem fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować płoszenie lub niepokojenie oraz ochroną strefową. Strefa ochrony całorocznej obejmuje promień do 10 m od gniazda, strefy ochrony okresowej nie wyznacza się.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Powiązane hasła

ochrona strefowa

Zdjęcia

kraska

Rysunki

kraska

Tabele

kraska

Mapy

kraska

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt