Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

krążenie materii w ekosystemie leśnym

(Ekologia lasu, ekosystem leśny), z badań przeprowadzonych w Puszczy Niepołomickiej wiadomo, że udział runa w wytworzonej przez producentów biomasie nie przekracza 2%. Ponad 98% to biomasa drzew. Konsumenci I rzędu (roślinożercy) pobierają około 3% tej biomasy w borach i 5% w grądach. Zatem ponad 95% biomasy w naszych lasach (z przewagą borów) nie przechodzi przez ogniwa konsumentów, lecz trafia w postaci martwej materii (nekromasy) na dno lasu, tworząc tam warstwę ścioły (detrytusu). Część tej nekromasy jest konsumowana przez detrytusofagi, które dają początek detrytusowemu łańcuchowi troficznemu, podobnie jak roślinożercy konsumujący żywą materię roślinną dają początek łańcuchowi troficznemu spasania.
Zarówno roślinożercy, jak i detrytusofagi mogą być konsumowani przez konsumentów wyższego rzędu (drapieżców, pasożyty). Ten sam osobnik drapieżcy może być ogniwem zarówno w łańcuchu spasania, jak i łańcuchu detrytusowym – na przykład ten sam ptak może konsumować zarówno gąsienice owadów żerujących na drzewach, jak i dżdżownice. Całą martwą materię roślinną i zwierzęcą, jak również wszystkie odchody trafiające na dno lasu rozkładają destruenci. Do tej grupy należą liczne mikroorganizmy heterotroficzne (bakterie, grzyby, promieniowce), pierwotniaki i wiele bezkręgow­ców (nicienie, pierścienice, roztocze, owady bezskrzydłe, chrząszcze i in.). W efekcie aktywności destruentów powstają związki mineralne pobierane przez producentów (rośliny zielone) – cykl się zamyka.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jerzy Modrzyński (na podstawie: Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa)

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt