Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kruszywo słabe

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu, przed i po 5-cio krotnym zagęszczeniu Proctora, przekraczającymi ±8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzić na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tab.5) i warunków technicznych WT-4 2010. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt