Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kryteria jakości (wód podziemnych)

(inżynieria leśna, hydrologia), zakresy dopuszczalnych stężeń substancji występujących w wodzie oraz zakresy cech umożliwiające dokonanie oceny jej jakości. Kryteria jakości wody mogą być natury fizycznej, chemicznej, mikrobiologicznej, organoleptycznej. Podstawowych kryteriów jakości wód dostarczają normy jakości wody pitnej oraz przepisy sanitarne i przemysłowe. Najbardziej rozbudowane są kryteria jakości wód pitnych, których w obecnie obowiązujących w Polsce przepisach sanitarnych jest 81 (68 wskaźników fizykochemicznych, 6 organoleptycznych i 7 bakteriologicznych). Kryteria jakości wód powierzchniowych i podziemnych, stosowane przy ich klasyfikacji, różnią się nieco między sobą ze względu na często różne użytkowanie tych wód. Przy ocenie jakości wód podziemnych bywają stosowane również inne kryteria, np. trwałości składu wód lub ich podatności na zanieczyszczenia.ang. (groundwater) quality criteria, (g.) quality requirements
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt