Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kształcenie

(edukacja leśna), całokształt poczynań, czynności, działań umożliwiających jednostkom, bądź grupom „opanowanie podstawowych wiadomości, umiejętności, nawyków i przyzwyczajeń, rozwój zdolności i uzdolnień…, dorobienie się własnych poglądów i przekonań, rozwoju wielostronnych zainteresowań, zamiłowań i upodobań…” ; „ogół czynności i procesów umożliwiających ludziom poznanie przyrody, społeczeństwa, a zarazem uczestnictwo w ich przekształcaniu, jak również osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznych, umysłowych, zdolności i uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań, przekonań i postaw oraz zdobycie pożądanych kwalifikacji zawodowych.”

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Encyklopedia pedagogiczna. Pr. zb. red. W. Pomykało. Fundacja Innowacja. Warszawa 1996.
Okoń W. Słownik pedagogiczny. PWN. Warszawa 1981.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY



Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt