Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kształtowanie ekosystemów przez drzewa leśne

(Ekologia lasu, ekosystem leśny), drzewostany mają zdolność wytwarzania w swoim wnętrzu specyficznego klimatu, który w pierwszym rzędzie zależy od tworzących je gatunków drzew. Swoisty mikroklimat oraz charakterystyczna dla danego gatunku ścioła wpływają z kolei na tempo i kierunek procesów humifikacji, a w rezultacie na cały kompleks fizycznych i chemicznych warunków glebowych. Konsekwencją modyfikacji mikroklimatu i gleby jest występowanie pod poszczególnymi gatunkami drzew swoistej flory i fauny. Zatem skład gatunkowy drzewostanu decyduje o powstawaniu charakterystycznych, związanych z nim ekosystemów.
W badaniach przeprowadzonych w południowej Wielkopolsce (9 gatunków drzew na siedlisku BMśw i 9 gatunków drzew na siedlisku LMśw) wykazano, że w jednogatunkowych drzewostanach, po 30 latach od ich posadzenia na tym samym typie siedliskowym lasu: mikroklimat, gleba, runo, występowanie roztoczy, dżdżownic i ptaków znacznie się różniły. Również różnice ekosystemowe obserwowane w borach i grądach wynikają w głównej mierze z udziału różnych gatunków drzew w tych ekosystemach.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jerzy Modrzyński (z wykorzystaniem dostępnych źródeł)

Publikacje powiązane tematycznie

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Puchalski T., Prusinkiewicz Z. (1990): Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt