Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kultywar

(botanika leśna, systematyka roślin), odmiana uprawna rośliny (takson wewnątrzgatunkowy), ze względu na określone wartości użytkowe, wyselekcjonowana z populacji naturalnych lub z ich sztucznie otrzymanego potomstwa lub uzyskana wyniku celowych zabiegów hodowlanych. Nazwy kultywarów (opisanych od stycznia 1959 roku) muszą pochodzić z języków nowożytnych, pisze się je dużą literą, pismem prostym, ujmuje w pojedynczy cudzysłów i nie dodaje do nich nazwisk autorów, np. Populus nigra L. ‘Italica’. Jeśli odmiana nie może być zaliczona do konkretnego gatunku, nazwę kultywarową umieszcza się po nazwie rodzajowej, np. Betula ‘Hoseri’. Szczegółowe zasady nazewnictwa kultywarów są ujęte w przepisach Międzynarodowego Kodeksu Roślin Uprawnych (International Code of Nomeclature for Cultivated Plants, ICNCP)
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt