Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kumak nizinny

(zoologia leśna), (łac. Bombina bombina) Gatunek z rodziny kumakowatych Bombinatoridae. Drobny płaz. Ciało spłaszczone grzbietobrzusznie. Głowa mała, kończyny tylne krótkie. Błona pławna krótka, nie sięga do końca palców. Brak parotyd i błony bębenkowej. Oczy małe, źrenice w kształcie serca. Rezonatory wewnętrzne, parzyste. Na grzbiecie liczne gładkie brodawki z gruczołami jadowymi i śluzowymi. Grzbiet szary, oliwkowy, ciemnoszary, z dużymi ciemnymi plamami. Często plamy łopatkowe. Duża zmienność barw zależna od warunków środowiskowych. W zbiornikach z mętną wodą, piaszczystym dnem i skąpą roślinością nadbrzeżną grzbiet jasnozielony z ciemnozielonymi plamami. Spód ciała gładki, bez brodawek, grafitowy lub niebieskoszary z jaskrawymi pomarańczowymi lub ceglastoczerwonymi plamami i białymi punkcikami. Plamy nieregularne w kształcie, i wielkości. pokrywają mniej niż połowę spodu ciała. Brak połączeń między dużymi plamami. Ubarwienie ostrzegawcze. Występuje w całej Polsce z wyjątkiem Karpat i Sudetów, do wysokości 250 mn.p.m. Gatunek ciepłolubny, preferuje wody o temperaturze 17-25 stopni Celsjusza. Najchętniej zasiedla małe zbiorniki wodne z dużą ilością roślin wodnych: oczka wodne, rozlewiska, starorzecza, glinianki, stawy rybne. Czasem występuje też w niedrożnych kanałach i rowach. Większość życia spędza w wodzie, na lądzie spotykany rzadko. Zostaje w zbiornikach nawet po zakończeniu godów. Zimuje na lądzie w norach, zagłębieniach gruntu, jamach, pod stertami liści, często z innymi gatunkami płazów. Aktywny wieczorem.W pokarmie: drobne skorupiaki, larwy komarów, ochotek i chrząszczy wodnych, również zbierane z powierzchni wody pająki, muchy, pluskwiaki, mrówki, ślimaki, chrząszcze. Gody od kwietnia, rozciągnięte w czasie, nie tak masowe jak u innych polskich płazów. Głos pojedynczaego samca cichy, ale chóralny śpiew słyszalny z dużej odległości. Funkcję rezonatorów pełnią płuca. Ampleksus pachwinowy. Jaja w nieiwlekich pakietach. Rozwój jaj około 7 dni, rozwój kijanek 3 miesiące. Dojrzałość płciowa w 2.-4. roku życia. Długość życia do 12 lat. Ściśle chroniony, objęty ochroną czynną. Wymieniony w II załączniku Konwencji Berneńskiej oraz II i IV załączniku Dyrektywy siedliskowej. Według kategorii IUCN gatunek najmniejszej troski.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1348
Konwencja Berneńska - Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. Dz. U. 1996 nr 58 poz. 263
Dyrektywa siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Dz. U. UE.L. z dnia 22 lipca 1992 r.
Czerwona księga gatunków zagrożonych (The IUCN Red List of Threatened Species)

Publikacje powiązane tematycznie

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
Juszczyk W. 1974. Płazy i gady krajowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Blab J. i Vogel H. 1999. Płazy i gady Europy Środkowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Głowaciński Z. i Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Warszawa-Kraków.
Aulak W. i Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Gierliński G., Grabowska J., Grabowski M., Jaskuła R. 2014. Ilustrowana encyklopedia płazów i gadów Polski. Dom Wydawniczy PWN Sp. z o.o., Warszawa.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Zdjęcia

Rysunki

kumak nizinny

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt