Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kuropatwa

(zoologia leśna, ptaki), (łac. Perdix perdix, ang. Grey Partridge) ptak z rodziny Phasianidae (kurowate), rzędu Galliformes (grzebiące). Długość ciała 28-32 cm, masa ciała 320-450 g. Upierzenie popielate, pokryte skomplikowanym falistym rysunkiem. Gardło i lico rdzawe. Na brzuchu duża podkowiasta plama. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego (samica ma zwykle mniejszą lub bardziej rozmytą brązową podkowę na brzuchu). W Polsce szeroko rozpowszechniony gatunek lęgowy. Do niedawna bardzo pospolity, ostatnio w wielu rejonach kraju bardzo nieliczny. Do spadku liczebności prawdopodobnie przyczyniły się m.in. chemizacja rolnictwa, wzrost liczebności drapieżników, zwłaszcza lisa, mroźne zimy itp. Zamieszkuje pola, łąki, ugory. Gniazdo zakłada na ziemi. W okresie V-VI składa 10-20 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 23-25 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek osiadły. Pożywienie: nasiona, zielone części roślin, wiosną także owady. Liczebność w Polsce szacowana na 300-600 tysięcy par. Gatunek łowny. Okres polowań od 11 września do 21 października, a w drodze odłowu - do 15 stycznia.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

kuropatwa

Rysunki

kuropatwa

Tabele

kuropatwa

Mapy

kuropatwa

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt