Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kwarcyty osadowe (piaskowce kwarcytowe)

(Gleboznawstwo leśne), lita skała klastyczna zaliczana do psamitów powstająca w wyniku cementacji piasków spoiwem krzemionkowym, a następnie ich rekrystalizacji. Skutkiem rekrystalizacji jest połączenie się spoiwa i ziaren w jednolita skałę. Są zwięzłe i twarde, bardzo trudno wietrzejące, o niskiej przydatności glebotwórczej, ale o bardzo korzystnych walorach dla budownictwa. Występują w Górach Świętokrzyskich, nieco w Tatrach, a także często jako skandynawskie głazy narzutowe na Niżu Polskim.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Zdjęcia

kwarcyty osadowe - piaskowce kwarcytowe

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt