Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kwaśne deszcze

(Gleboznawstwo leśne), opady atmosferyczne o odczynie kwaśnym. Sprawcą kwaśnego odczynu opadów są kwasy wytworzone w reakcji wody z tlenkami siarki, azotu, z siarkowodorem, dwutlenkiem węgla, chlorowodorem wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, a także czynników naturalnych jak wybuchy wulkanów, wyładowania atmosferyczne i inne czynniki naturalne. W węglu i innych paliwach są obecne związki siarki, które w procesie spalania stają się tlenkami. Wyrzucone do atmosfery z dymem przez komin wchodzą w reakcje z parą wodną tworząc kwas siarkowy - sprawcę zakwaszenia. Drugim po siarce sprawcą kwaśnych deszczy jest azot. Źródłem związków azotu są: spalanie paliw tak jak w przypadku siarki, pojazdy silnikowe, a także intensywne rolnictwo. Mechanizm jest bardzo podobny do siarki, z tym że głównym sprawcą zakwaszenia jest kwas azotowy powstający z utleniania związków azotu. W lasach skutki kwaśnych deszczy są groźne dla roślin. Objawia się to w formie uszkodzeń igieł i liści drzew, także uszkodzeń różnych tkanek z negatywnymi konsekwencjami dla stanu fizjologicznego roślin. Ważnym dla lasu oddziaływaniem kwaśnych deszczy jest zakwaszenie gleby. Skutkuje to zwiększonym stopniem rozpuszczalności składników pokarmowych, co prowadzi do ich przyspieszonego ługowania i zmniejszenia puli dostępnej dla roślin. Równocześnie zwiększa się zawartość glinu. Powoduje to uszkodzenie korzeni i flory grzybów mikoryzowych, co z blokadą fosforu prowadzi do niedożywienia roślin. Osłabione drzewa są atakowane przez owady i pasożytnicze grzyby. Rozwiązaniem zmniejszającym problem kwaśnych deszczy jest odsiarczanie paliw i spalin, a także rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych (np. energia wiatru, energia geotermalna, elektrownie wodne, energetyka słoneczna) oraz energetyki jądrowej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Greszta J., Morawski S. 1972. Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. PWRiL Warszawa.
Baran S., Turski R. 1995. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin.

Publikacje powiązane tematycznie

Greszta J., Morawski S. 1972. Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. PWRiL Warszawa.
Baran S., Turski R. 1995. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin.
Greinert H., Greinert A. 1999. Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego. Wyd. Politechniki Zielonogórskiej. Zielona Góra.

Powiązane hasła

imisja

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt