Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kwaśne opady

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), opady śniegu lub deszczu, a także mgła, krupy śnieżne i szadź, których pH jest mniejsze od 5,6. Niska wartość pH spowodowana jest głównie obecnością silnych kwasów – siarkowego i azotowego. Powstają one na skutek reakcji chemicznych tlenków siarki SOx i tlenków azotu NxOy (gazowych zanieczyszczeń pochodzących m.in. ze spalania paliw kopalnych) z wodą atmosferyczną. Są bardzo niebezpieczne dla środowiska, m.in. zakwaszają gleby i wody, niszczą roślinność, eliminują gatunki wrażliwe na niższe pH, powodują rozwój gatunków acidofilnych, przerywają łańcuchy troficzne, zaburzają funkcjonowanie ekosystemów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt