Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kwasowość hydrolityczna gleby

(Gleboznawstwo leśne), Kwasowość potencjalną stanowią jony wodorowe i glinowe sorbowane z różnymi siłami przez cząsteczki fazy stałej gleby stanowiące → kompleks sorpcyjny. W zależności od siły, z jaką jony wodorowe i glinowe są sorbowane przez kompleks sorpcyjny, kwasowość potencjalna dzieli się na jej formy, takie jak → kwasowość wymienna gleby oraz → kwasowość hydrolityczna gleby. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej to wyparcie jonów wodorowych i glinowych z kompleksu sorpcyjnego za pomocą roztworu soli hydrolizującej zasadowo (octan wapniowy lub sodowy o pH 8,2). Roztwór ten ekstahuje z fazy stałej i ciekłej gleby wszystkie jony kwasotwórcze i stąd często jest nazywana kwasowością całkowitą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.
Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.

Publikacje powiązane tematycznie

Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno rolnicza. PWN.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.
Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt