Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las łęgowy (Lł)

(siedliskoznawstwo leśne), bardzo żyzne siedliska w dolinach rzek, na terenach zalewanych i podtapianych. Gleby mady, rzadziej torfowe torfowisk niskich (zazwyczaj płytkich); najczęściej o odczynie obojętnym.
Wielogatunkowy drzwostan tworzą dąb szypułkowy, olsza czarna, wiązy; I-II kl. bonitacji; rzadziej jesion wyniosły; a gatunkami domieszkowymi są jesion, lipa drobnolistna, wiąz. W warstwie dolnej drzewostanu rośnie czeremcha zwyczajna, jesion, grab. Podszyt silnie rozwinięty buduje leszczyna, czeremcha zwyczajna, dereń świdwa, wiciokrzew, bez czarny, porzeczki. Wiosną runo opanowane przez geofity. Bogate runo tworzą m.in. gatunki różnicujące: piżmaczek wiosenny Adoxa moschatelina, kokorycz pusta i pełna Gagea solida i G. cava, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, nawłoć czosnek niedźwiedzi Alium ursiunum. Gatunkami częstymi są m.in.: pokrzywa zwyczajna, Urtica dioica, czyściec leśny Stachys sylvatica, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, szczyr trwały Mercurialis perennis, gajowiec żółty, podagrycznik Aegopodium podagraria, śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa, bodziszek cuchnący Geranium robertianum, miodunka ćma Pulmunaria obscura, bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea.
W roku 2010 siedliska "lasy łęgowe" zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 34 tys. ha (0,5% pow.). Większe obszary Lł w LP są w dolinie Odry oraz Warty, w tym m.in. w mezoregionach Doliny Środkowej Odry (III.25), Kotliny Śremskiej (III.29), Równiny Grodkowskiej (V.13) i Pradoliny Wrocławskiej (V.16).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

 

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opublikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Zdjęcia

las łęgowy nad Wartą - Nadleśnictwo Turek

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt