Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las mieszany bagienny (LMb)

(siedliskoznawstwo leśne), siedlisko na torfowiskach przejściowych, rzadziej niskich. Gleby torfowe torfowisk przejściowych, bądź niskich (z reguły głębokie); rzadziej murszowe i murszowate; kwaśne lub silnie kwaśne.
Drzewostan tworzą olsza czarna, brzoza, sosna II-III kl. bonitacji. Warstwy dolnej drzewostanu z reguły brak. Podszyt nieliczny tworzą wierzby i kruszyna: brak w nim porzeczki czarnej. Gatunki różnicujące to m.in.: siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, bobrek trójlistkowy Menyanthes palustre. Runo zdominowane przez paprocie: nerecznicę błotnę Thelypteris palustris (gat. różnicujący) i wietlicę samiczą Athyrium filix-femina; częstym jest także trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens. Nieliczne są turzyce Carex sp. Występują także gatunki borów mieszanych borówka czarna Vaccinium myrtillus i konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium. Dość liczne są torfowce Sphagnum sp.
W roku 2010 LMb zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 48 tys. ha (0,7% pow.). Większe obszary LMb w LP znajdują się m.in. w mezoregionach: Pojeziera Słowińskiego (I.2), Wielkich Jezior Mazurskich (II.3), Puszcz Mazurskich (II.4) i Puszczy Knyszyńskiej (II.15).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

 

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opublikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt