Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las mieszany świeży (LMśw)

(siedliskoznawstwo leśne), średnio żyzne siedlisko na utworach piaszczysto-mineralnych, rzadziej piaszczystych. Gleby brunatne kwaśne, rdzawe brunatne. Próchnica typu moder, model-mor.
Drzewostany mieszane buduje najczęściej sosna I-II kl. bonitacji oraz rzadziej świerk, dąb, buk i jodła II-III kl. bonitacji. Warstwy dolna drzew zazwyczaj słabo rozwinięta, a tworzą ją: dąb, jodła, buk. Podszyt bogaty składa się m.in. z: leszczyny (nie przechodzi do II piętra, nie tworzy form drzewiastych), dębu, świerka, kruszyny, jarzębiny, pojedynczo rosnącego słabo rozwiniętego grabu. Runo dość bogate z małą ilością gatunków borowych oraz pojedynczymi lasowymi. Gatunki róznicujące to m.in.: gwiazdniaca wielkokwiatowa Stellaria holostea, zawilec gajowy Anemone nemorasa, prosownica rozpierzchła Milium effusum. Runo nie wykazuje tak wyraźnej jak w lasach zmienności sezonowej. Wiosną geofity są nieliczne. Mszaków jest mało - pojawiają się merzyki Mnium sp.
W roku 2010 LMśw zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 1 310 tys. ha (18,5% pow.). Większe obszary LMśw w LP zajmują się w m.in. mezoregionach: Pojezierza Kaszubskiego (I.18), Puszcz Mazurskich (II.4),Równiny Gorzowskiej (III.3) i Pojezierzy Wielkopolskich (III.20).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

 

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opublikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Powiązane hasła

lasy mieszanelas mieszany

Zdjęcia

las mieszany świeży - Nadleśnictwo Spała
sosna taborska na siedlisku: las mieszany swieży - Nadleśnictwo Miłomłyn

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt