Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las mieszany wilgotny (LMw)

Opis
Zdjęcia
Zgłoś uwagę

(siedliskoznawstwo leśne), średnio żyzne siedliska na utworach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych z wodą gruntową w zasięgu korzeni drzew (180-120 cm). Gleby rdzawe (gł. bielcowane właściwe), rzadziej rdzawe brunatne, ochrowe bądź arenosole; często z gruntowym oglejeniem. Próchnica - mor lub moder-mor.
Drzewostany mieszane, gatunkiem panującym najczęściej jest sosna I-II kl. bonitacji; rzadziej świek, dąb i jodła, które zazwyczaj stanowią domieszkę w warstwie górnej oraz występują w warstwie dolnej drzewostanów. Podszyt dobrze rozwinięty, dominuje w nim zazwyczaj kruszyna, a występują również leszczyna, dąb, trzmielina. Runo silnie rozwinięte. Gatunki różnicujące to m.in.: gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, sit rozpierzchły Juncus effusus i sit rozpierzchły J. congolmeratus, śmiałek darniowy Dechampsia caespitosa. Gatunki częste to m.in.: szczawik zajęczy Oxalis acetosella, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium i tojeść pospolita Lysymachia vulgaris. Mszaki niezbyt liczne, głównie rokietnik pospolity Pleurosium schreberi, miejscami małe kępy torfowców Sphagnum sp.
W roku 2010 LMw zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 260 tys. ha (3,7% pow.). Większe obszary LMw w LP są m.in. w mezoregionach: Kotliny Żmigrodzkiej, Milickiej i Grabowskiej (III.35), Wzgórz Dalkowskich (V.1), Borów Strobawskich (V.19), i Górnośląskim (VI.16).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

 

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opublikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

las mieszany wilgotny - Nadleśnictwo Kobiór
las mieszany wilgotny - Nadleśnictwo Kobiór
las mieszany wilgotny - Nadleśnictwo Radzyń Podlaski,

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Powiązane hasła

lasy mieszane

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt