Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las sensu stricto

(wartościowanie nieruchomości leśnych), leśna nieruchomość gruntowa lub funkcjonalna część leśnej nieruchomości gruntowej, której powierzchni jest pokryta roślinnością leśną, w tym najczęściej drzewostanem, występującą od chwili zaistnienia na tej powierzchni do chwili ustąpienia w wyniku stanów siły wyższej lub, najczęściej, w ramach wymiany generacyjnej lasu – charakteryzującą się tym, że:

a) po ustąpieniu z tej powierzchni roślinności leśnej jest ona na nią ponownie wprowadzana zgodnie z zasadami gospodarki leśnej,

b) pole tej pomierzch wynosi co najmniej 0,1 ha,

c) powierzchnia ta:

-  jest przeznaczona do produkcji leśnej,

lub 

- stanowi rezerwat przyrody lub część składową parku narodowego,

albo

- jest przedmiotem wpisu do rejestru zabytków.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt