Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las świeży (Lśw)

(siedliskoznawstwo leśne), bardzo żyzne siedliska na glebach mineralnych, na gliniastych i piaszczysto-gliniastych. Duże zróżnicowanie warunków glebowych. Gleby brunatne (kwaśne, wyługowane, typowe) płowe, czarne ziemie.
Drzewostan tworzą dąb szypułkowy, buk, jodła I-II kl. bonitacji; gatunkami domieszkowymi lub panującymi w I piętrze są lipa drobnolistna, grab pospolity, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy. W dolnych warstwach licznie występuje grab a także dąb i lipa oraz jodła. Podszyt jest bardzo bogaty. Dominuje w nim leszczyna i grab pospolity, a liczne są trzmielina, wiciokrzew i jarzębina. Runo wiosną tworzą zawilec gajowy Anemone nemorosa, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, fiołki Viola sp. Gatunki różnicujące to m.in.: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, marzanka wonna Galium odoratum, czerniec gronkowy Actea spicata, kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea. Gatunki częste w miejscach o dużym dostępie światła do dna lasu to poza gat. rożnicującymi także m.in.: porosownica rozpierzchła Milium effusum gawiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea i wiechlina gajowa Poa nemoralis. Mszaki nieliczne, głównie z rodzaju Mnium.
W roku 2010 lasy świeże zajmowały w Lasach Państwowych obszar ponad 680 tys. ha (9,7% pow.). Większe obszary Lśw w LP są min. w mezoregionach: Równiny Słupskiej (I.11), Pojezierza Iławskiego (I.24), Pojezierza Mrągowskiego (II.2) i Pojezierzy Wielkopolskich (III.20).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004. Opracował i uzupełnił w 2013 r. R. Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opublikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Zdjęcia

las świeży - drzewostan aspekt wiosenny - Puszcza Stromiecka
las świeży - Nadleśnictwo Połczyn
las świeży, drzewostan - bukowy - Nadleśnictwo Wejherowo
las  świeży - runo aspekt wiosenny - LZD Rogów
las świeży na czarnoziemie - Nadleśnictwo Mircze

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt