Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las tworzący infrastrukturę gospodarki łowieckiej

(łowiectwo), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości gruntowych, służących realizacji zadań LP w zakresie gospodarki łowieckiej. Należy tu wymienić przede wszystkim: a) grunty, zajęte przez urządzenia łowieckie (ambony, paśniki, magazyny paszy, magazyny łowieckie, śródleśne domki myśliwskie, wygrodzenia zagrodowe, psiarnie, stajnie /o ile służą gospodarce łowieckiej/, punkty skupu tusz upolowanej zwierzyny leśnej /o ile nie zostały uznane za składową infrastruktury działalności poza gospodarką leśną / oraz punkty wyceny trofeów samców zwierzyny płowej, odłownie, punkty preparowania trofeów itp.),b) grunty, wykorzystywane jako poletka łowieckie, oraz jako obiekty o podobnym charakterze,c) pasy zaporowe, t. j. grunty, stwarzające dla zwierzyny, przebywającej w lesie, atrakcyjne miejsca żerowania, powstrzymujące ją przed wychodzeniem w celach żerowych na tereny, zagospodarowane rolniczo,d) grunty, wykorzystywane do produkcji karmy dla zwierzyny leśnej,e) grunty, zajęte przez obiekty, wykorzystywane do kontrolowanego chowu i hodowli ptactwa oraz innej zwierzyny łownej w celach bezpośrednio - produkcyjnych oraz w celu zasiedlenia łowisk.f) grunty, zajęte przez obiekty bazy pobytowej myśliwych (kwatery myśliwskie /wraz z przynależnościami w postaci środków trwałych nieruchomych/ oraz podobne obiekty),g) grunty, zajęte przez obiekty, służące rehabilitacji zwierzyny łowieckiej,Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami gospodarki łowieckiej, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe ( np. wygrodzenia obcych gruntów rolnych w celach ich ochrony przed szkodami od zwierzyny leśnej, instalacje odstraszające na obcych gruntach, urządzenia łowieckie na obcych gruntach)  – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę gospodarki łowieckiej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt