Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las tworzący infrastrukturę ogólnogospodarczą

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe),  szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej  (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do realizacji przez Lasy Państwowe działalności ogólnogospodarczej; odpowiednio urządzony grunt ( w tym fragment działki ewidencyjnej), trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący stwarzaniu ogólnych warunków działania i realizacji zadań przez pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, zajmujących stanowiska robotnicze (np. szatnie oraz przebieralnie, obiekty do praktycznej nauki i doskonalenia umiejętności pracowników na stanowiskach robotniczych, hotele robotnicze; grunty pod budynkami z mieszkaniami zakładowymi, przeznaczonymi dla kadry pracowniczej na stanowiskach robotniczych ; bazy sprzętu do działalności gospodarczej, nie stanowiące wyodrębnionego gospodarstwa pomocniczego, itp.).Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami ogólnogospodarczymi , nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę ogólnogospodarczą.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt