Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las tworzący infrastrukturę podziału przestrzennego gruntów, będących lasami

(lasy i leśnictwo), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, mającej na celu produkcję leśną ; nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do zapewnienia tzw. ładu przestrzennego w lesie; odpowiednio uzbrojony w naniesienia ( słupy oddziałowe, tablice informacyjne itp.) pas terenu, będący na ogół częścią składową działki ewidencyjnej (zwykle odrębnym wydzieleniem leśnym), pełniący funkcję rozgraniczającą (t.j. funkcję podziału przestrzennego gruntów, będących lasami, dokonywanego w trakcie urządzania lasu ); pasy terenu, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnią zwykle uzupełniająco funkcje ciągów komunikacyjnych, służących gospodarzom lasów, ale także funkcje informacyjno - edukacyjne; szczególnym przypadkiem w/w pasa terenu są linie oddziałowe (wyznaczające granice oddziałów leśnych) czy tzw. linie ostępowe.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt