Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las tworzący infrastrukturę związaną z nasiennictwem i selekcją

(hodowla lasu, nasiennictwo, selekcja drzew leśnych), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności w zakresie nasiennictwa i selekcji; odpowiednio urządzony grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący realizacji działalności gospodarczej w zakresie nasiennictwa i selekcji. Należy tu wymienić w szczególności:a) grunty, zajęte przez wyłuszczarnie nasion,b) grunty, zajęte przez przechowalnie nasion,c) grunty z naniesieniami, stanowiącymi bazę sprzętu do pozyskiwania materiału rozmnożeniowego,d) grunty z obiektami, stanowiącymi banki genów – chyba że stanowią one część składową infrastruktury, służącej działalności dodatkowej. Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami nasiennictwa i selekcji, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę nasiennictwa i selekcji.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt