Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las wilgotny (Lw)

(siedliskoznawstwo leśne), bardzo żyzne siedliska na glebach mineralnych (gliniastych lub piaszczystogliniastych) i organiczno-mineralnych. Gleby brunatne (kwaśne, wyługowane, typowe) płowe; oglejone; rzadziej czarne ziemie oraz płytkie gleby muraszaste lub murszowate. Próchnica typu mull.
Drzewostan najczęściej tworzy lub współtworzy dąb szypułkowy I-II kl. bonitacji; gatunkami domieszkowymi lub panującymi w I piętrze są lipa drobnolistna, grab pospolity, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy. W dolnych warstwach licznie występuje grab; a także dąb i lipa i czeremcha zwyczajna. Podszyt jest bardzo bogaty. Dominuje w nim leszczyna i czeremcha zwyczajna; a liczne są bez czarny i porzeczki. Runo wiosną tworzą ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, zawilec gajowy i żólty, Anemone nemorosa i A. ranunculoides. Gatunki różnicujące to m.in.: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, kopytnik pospolity Asarum europaeum, szczyr trwały Mercurialis perennisi, czyściec leśny Stachys sylvatica. Mszaki występują nieliczne, głównie żurawiec fałdowany Athyrium undulatum i z rodzaju merzyk Mnium sp.
W roku 2010 lasy wilgotne zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok.130 tys. ha (1,8% pow.). Większe obszary Lw zajmują się w mezoregionach Równiny Słupskiej (I.11), Warmińskim (I.22), Pojezierzy Wielkopolskich (III.20) i Równiny Oleśnickiej (V.18)

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

 

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opublikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Powiązane hasła

grąd niskilasy

Zdjęcia

las wilgotny - rezerwat Natolin
zawilec gajowy - gatunek róznicujący las wilgotny

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt