Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

lasy jaworowe

(botanika leśna, fitosocjologia), grupa górskich i podgórskich zespołów leśnych z panującym jaworem w drzewostanie zaliczanych do klasy Querco-Fagetea, rzędu Fagetalia sylvaticae i związku Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani. Najczęściej wyróżnia się dwa zespoły: jaworzynę z języcznikiem o nazwie Phyllitido-Aceretum pseudoplatani Moor 1952 oraz jaworzynę z miesiącznicą o nazwie Lunarno-Aceretum pseudoplatani Schlűt. 1957. Mają one optimum w piętrze regla dolnego i związane są z siedliskami stromych i kamienistych, zwykle wystawionych na północ, zboczy żlebów i wąskich dolin cieków, wilgotnych gleb z sączącymi się wodami, gleb próchnicznych i żyznych. Występują w szczególnych sytuacjach w piętrze regla dolnego, rzadziej na pogórzu, w Sudetach i Karpatach, a ponadto na Jurze Krakowskiej. 
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Matuszkiewicz J.M. 2007. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt