Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

lasy mieszane

(siedliskoznawstwo leśne), grupa średniożyznych bogatszych typów siedliskowych lasu o dużym zróżnicowaniu regionalnym składu gatunkowego drzewostanów i runa; na mezotroficznych glebach mineralnych (z próchnicą typu moder) i organicznych (LMb).
Drzewostany zazwyczaj mieszane, w których gatunkiem panującym najczęściej jest sosna I-II kl. bonitacji; rzadziej świerk, buk, dąb bądź jodła. Warstwa dolna drzew słabo rozwinięta; mogą ją budować: świerk, jodła, buk oraz czasami dąb. Podszyt liczniejszy w drzewostanach o luźnym zwarciu; w zwartych drzewostanach bukowych, jodłowych i świerkowych może nie występować. W podszycie występują: leszczyna, dąb, buk, jodła, wiciokrzew i pojedynczo jałowiec. Runo bogate, gatunkami częstymi są: konwalia majowa Convallaria maialis, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, szczawik zajęczy Oxalis acetosella; kosmatka owłosiona Luzula pilosa, turzyca palczasta Carex digitata, mezotroficzne trawy: tomka wonna Anthoxanthum odoratum, prosownica rozpierzchła Milium effusum, perłówka zwisła Melica nutans; nielicznie rośnie borówka czarna Vaccinium myrtyllus.Warstwa mszysta jest słabo rozwinięta - rosną w niej m.in. płonnik strojny Polytrichum attenuatum (P. formosum), pojawiają się merzyki Mnium sp. W lasach mieszanych bagiennych występuje licznie narecznica błotna Thelypteris palustris.
W końcu 2010 r. lasy mieszane stanowiły 25,8% pow. ogólnej powierzchni leśnej kraju. Na obszarach w zarządzie w PGL LP - zajmowały 26,6% pow.; a w lasach prywatnych 20,6% ich areału.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opublikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt