Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

lasy niepaństwowe

(urządzanie lasu), grunty leśnie niestanowiące własności Skarbu Państwa, do których zalicza się lasy właścicieli prywatnych (w tym lasy spółek), wspólnot, stowarzyszeń, gmin, parafii itp. Problematyka lasów niepaństwowych ujęta jest w ustawach:- o lasach z 28 września 1991 r.,- o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r., - o leśnym materiale rozmnożeniowym z 7 czerwca 2001 r.- o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., - o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 7 marca 2007 r., oraz w kodeksie cywilnym z 23 kwietnia 1964 r. i kodeksie wykroczeń z 20 maja 1971 r.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysztof Okła

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt