Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

lasy strefy umiarkowanej – charakterystyka

(Ekologia lasu, las jako zjawisko geograficzne), klimat i gleby: Klimat lasów strefy umiarkowanej jest uzależniony od pór roku, z temperaturami spadającymi zimą poniżej zera, i z ciepłymi, wilgotnymi latami. Roczna suma opadów waha się od 700 mm do 1500 mm. Gleby są dobrze wykształcone.
Dominująca roślinność: Lasy strefy umiarkowanej składają się z gatunków drzew liściastych, zrzucających liście na zimę (dąb, orzesznik, klon, jesion, buk), z dodatkiem niektórych drzew iglastych (sosna, choina). Lasy mają gęsty, krzewiasty podszyt i, tam gdzie dociera światło, bogate runo leśne (składające się z roślin zielnych) oraz warstwę mchów i porostów. Wiele gatunków podszytu i runa, takich jak cebulice (Scilla sp.) czy zawilec gajowy (Anemone nemorosa), które występują w angielskich dąbrowach, kwitnie, zanim korony dominujących gatunków drzew zewrą się, przez co dopływ światła stanie się ograniczony. Złożona, warstwowa struktura roślinności i wynikająca stąd duża biomasa organizmów samożywnych oznacza, że zbiorowisko jest zdolne do zmagazynowania znacznej ilości energii wiosną, latem i wczesną jesienią. Zagospodarowane tereny leśne, na których prowadzi się wyrąb i nowe nasadzenia, nie mają takiego zróżnicowania flory naziemnej jak lasy pierwotne. Szczyr trwały (Mercurialis perenne) czy czworolist pospolity (Paris quadrifolia) są gatunkami, które występowały już w pradawnych lasach Brytanii. W lasach strefy umiarkowanej, w których prowadzi się intensywną gospodarkę w celu pozyskiwania drewna, zróżnicowanie gatunkowe zwierząt jest małe. Często sadzone są nie rodzime iglaste gatunki drzew. Chociaż rosną one szybko i spełniają wysokie wymagania co do jakości drewna oraz pulpy drzewnej dla przemysłu papierniczego, nie tworzą odpowiedniego siedliska i nie dostarczają odpowiedniego pożywienia rodzimej faunie leśnej.
Zwierzęta leśne: Mniej dewastowane lasy strefy umiarkowanej Ameryki Północnej zamieszkują pręgowce amerykańskie, szopy, jelenie, kojoty i niedźwiedzie oraz liczne gatunki ptaków wróblowatych, dzięciołów, drapieżnych i sów. W angielskich dąbrowach występują takie ptaki jak sikory, pokrzewki, zięby, dzięcioły i sójki. Drobne ssaki to nornica ruda (Clethrionomys glareolus), mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus), ryjówki (Sorex sp.) i jeż (Erinaceus europaeus). Wszystkie one żyją na dnie lasu, pod osłoną roślinności runa.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. (2002). Geografia roślin. PWN, Warszawa.;
Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Szymański S. (2000): Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWN, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt