Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

lasy

(siedliskoznawstwo leśne), grupa najżyźniejszych typów siedliskowych lasu, o bardzo dużym zróżnicowaniu regionalnym składu gatunkowego wszystkich warstw drzewostanów; na glebach mineralnych (z próchnicą typu mull, moder-mull) i organicznych (OL, OlJ).
Drzewostany liściaste, często 2-4 gatunkowe tworzą: dąb, buk, jodła, olsza (na siedliskach OL i OlJ) I-II klasy bonitacji,a także posadzone w wielu miejscach sosna i świerk; rzadziej inne gatunki. W starszych drzewostanach z reguły jest dobrze rozwinięta warstwa dolna, którą tworzą grab (najczęściej), dąb, lipa, buk. W poszycie rośnie dużo gatunków, przy czym najliczniej występuje: grab, leszczyna, dąb, dereń, wiciokrzew, bez czarny. Warstwę zielną wiosną tworzą wczesno kwitnące geofity: zawilec gajowy Anemone nemorosa, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, fiołki Viola sp., ziarnopłon wiosenny Ficaria verna. W okresie pełni lata (VII-VIII) w drzewostanach z silnie rozwiniętym II piętrem runo jest ubogie pod względem pokrycia i liczby występujących w nim gatunków; jeżeli jest dostęp światła do dna lasu - jest bardzo bogate złożone z wielu gatunków o dużych wymaganiach żyznościowych i tworzą go m.in.: podagrycznik Aegopodium podagraria, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa, turzyca leśna Carex sylvatica, kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea. W lasach bukowych (buczynach) wiosną licznie występują gatunki z rodzaju żywiec Dentaria sp. Mchy występują nieliczne; m.im. fałdownik trzyrzędowy i nastroszony Rhytidiadelphus triquetrus, R. squarrosus, żurawiec kędzierzawy Athyrium undulatum, płożymerzyk = merzyk Plagniomnium sp = Mnium sp.
W końcu 2010 r. lasy stanowiły 22,1% pow. ogólnej powierzchni leśnej kraju. Na obszarach w zarządzie w PGL LP - zajmowały 21,5% pow.; a w lasach prywatnych 22,1% ich areału.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opublikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt