Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

łęg wierzbowy

(botanika leśna, fitosocjologia), zespół leśny o nazwie naukowej Salicetum albae Issler 1926, z klasy Salicetea purpureae, rzędu Salicetalia purpureae i związku Salicon albae. Zajmuje niskie terasy zalewowe w dolinach średnich i dużych rzek zalewane corocznie lub kilka razy w roku, oraz koryta wód średnich z okresowo wynurzającymi się wyspami w obrębie nurtu. Drzewostan budują  wierzby – biała i krucha oraz ich mieszaniec; w miejscach zabagnionych domieszkę stanowi olsza czarna. W warstwie krzewów występują: wierzby – biała, krucha, wiciowa, trójpręcikowa, purpurowa oraz dereń świdwa, szakłak, głogi – jednoszyjkowy i dwuszyjkowy, a w miejscach zabagnionych także wierzby – szara i uszata oraz kalina koralowa. Warstwa zielna jest bujnie rozwinięta i składa się z licznych gatunków azotolubnych, takich jak: pokrzywa zwyczajna, jeżyna popielica, bluszczyk kurdybanek, przytulia czepna, kuklik pospolity, wiązówka błotna. W postaci zabagnionej (podzespół z trzciną pospolitą) częste są między innymi: czyściec błotny, tojeść pospolita, wiechlina zwyczajna, krwawnica pospolita, trzcinnik lancetowaty i psianka słodkogórz. Warstwa porostowo-mszysta jest najczęściej znikoma lub niewykształcona. Łęg wierzbowy zwany jest także nadrzecznym łęgiem wierzbowym.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Matuszkiewicz J.M. 2007. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt