Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

legenda mapy

(geodezja), objaśnienia dołączone do mapy, odnoszące się przede wszystkim do użytych na niej znaków i kolorów oraz skali, kierunku północy i zastosowanego odwzorowania. Do legendy mapy zalicza się także inne zamieszczane na mapie analogowej (wkomponowane w obrys arkusza, w ramkę mapy lub poza nią) albo numerycznej (wkomponowane w interfejs użytkownika) informacje dodatkowe, takie jak: tytuł mapy, nazwisko autora, nazwę wydawcy, rok i miejsce sporządzenia mapy itd. Do mapy może być załączonych nawet kilka okien (pól) objaśniających mapę. Obszerne legendy, wręcz dzieła sztuki, znajdowały się na mapach dawnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Krzysztof Okła

Powiązane hasła

podziałka mapy

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt