Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Lekka płyta dynamiczna

Lekka płyta dynamiczna z 10 i 15 kg obciążnikiem opadowym i płytą o średnicy 300 mm. Urządzenie służy do badań nośności i stopnia zagęszczenia gruntów i kruszyw podłoża drogowego, zasypek, nasypów oraz warstwy lub zespołu warstw nawierzchni drogowych. Umożliwia pomiar dynamicznego modułu odkształcenia Evd i wartości s/v. Obciążnik opadowy lżejszy (10 kg) pozwala na prowadzenie pomiarów gruntów i kruszyw drobniejszych (piaski, pospółki), wykazujących wartości dynamicznego modułu odkształcenia w granicach od 5 do 70 MN/m2, natomiast obciążnik cięższy (15 kg) umożliwia pomiary materiałów grubszych (kliniec, tłuczeń), cechujących się większymi wartościami dynamicznego modułu odkształcenia w granicach od 70 do 125 MN/m2. Uzyskane wyniki badań można w sposób pośredni odnosić do krajowych wytycznych dotyczących nośności i zagęszczenia gruntów i kruszyw oraz nośności nawierzchni drogowych.

Publikacje powiązane tematycznie

Grajewski S., Czerniak A., Kasztelan A., Kayzer D, Szóstakowski P. (2015): Zastosowanie geotkaniny do zwiększania nosności dróg leśnych na terenach bagiennych. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, zeszyt 14 (4) 2015 strony: 303-311.
Grajewski S. (2016): Wpływ zmian wilgotności nawierzchni na nośność drogi leśnej. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. - 2016, IV/2, s. 1451-1462, il., bibliogr.
p-ISSN: 1732-5587.
Grajewski S., Czerniak A. (2015): Wykorzystanie lekkiej płyty dynamicznej do kontroli robót drogowych prowadzonych w lasach. Prz. Leś. - 2015, nr 10, s. 10-11, il., bibliogr.
p-ISSN: 0867-7468.

Autor: Andrzej Czerniak

Zdjęcia

Lekka płyta dynamiczna
Lekka płyta dynamiczna

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-04-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt