Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

leśna baza nienoclegowa-obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy

(turystyka), na obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy składa się zespół urządzeń obsługi ruchu turystycznego, których dobór i lokalizacja zapewnia korzystanie z terenów leśnych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania oraz lokalnych ekosystemów. Może on mieć postać obiektu liniowego, powierzchniowego lub punktowego i kubaturowego. Są to np. szlak turystyczny, ścieżka zdrowia, miejsce wypoczynku, miejsce krótkotrwałego wypoczynku, miejsce postoju pojazdów, parking leśny, punkt widokowy itd. Wskazane jest, aby każdy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy posiadał tablice z regulaminem.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Wioletta Kacprzyk na podstawie zarządzenia nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu PGL LP. „Aktywne udostępnianie lasu na lata 2013-2014” oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Tekst pierwotny: Dz.U.1995.16.78 Tekst jednolity: Dz.U.2013.1205 

 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt