Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

leśna nieruchomość niegruntowa

(wartościowanie nieruchomości leśnych),  

urządzenie nieruchome, będące przedmiotem odrębnego od powierzchni ziemskiej tytułu własności i władania, wchodzące w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako:

a) urządzenie gruntowe,

b) urządzenie budowlane, będące przejazdami, ogrodzeniami, placami postojowymi, placami pod śmietniki,

c) tymczasowe obiekt budowlany, w tym:

- trwale połączony z gruntem,

- połączony z powierzchnią gruntu w sposób nietrwały,

tworzący część zasadniczą danego obiektu albo będący urządzeniem technicznym i instalacjami, związanymi z tą częścią zasadniczą, albo będący urządzeniem  technicznym, wyczerpującym znamiona maszyny,  sprzętu, osprzętu i narzędzi,

d) obiekt budowlany, w tym:

- obiekt małej architektury,

- budowla,

- budynek,

tworzący część zasadniczą danego obiektu albo będący urządzeniem technicznym i instalacjami, związanymi z tą częścią zasadniczą, albo będący urządzeniem  technicznym, wyczerpującym znamiona maszyny,  sprzętu, osprzętu i narzędzi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt