Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

leśne piętra roślinne w północno-centralnych Alpach

(Ekologia lasu, las jako zjawisko geograficzne), do wysokości około 500 m n.p.m. występują grądy, w piętrze około 500-900 m n.p.m. przeważają lasy dębowo-bukowe, piętro około 900-1300 m n.p.m. zajmują lasy jodłowo-bukowe, w piętrze około 1300-2000 m n.p.m. dominuje świerk, w piętrze około 2000-2150 m n.p.m. rośnie modrzew, który tworzy tu górną granicę lasu, powyżej tej granicy występuje piętro kosodrzewiny (2150-2300 m n.p.m.), a ponad nim piętro halne (2300-3000 m n.p.m.).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jerzy Modrzyński (na podstawie: Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. (2002). Geografia roślin. PWN, Warszawa)

Publikacje powiązane tematycznie

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. (2002). Geografia roślin. PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Szymański S. (2000): Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWN, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt