Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

leśne tablice węglowe

(ekologia lasu, las-naturalny zbiornik węgla), zbiór informacji wskaźnikowych oraz równań matematycznych, wprowadzonych do bazy danych zintegrowanego systemu informatycznego Lasów Państwowych, potrzebnych do obliczania: 
1) ilości dwutlenku węgla, zawartego w: 
a) warstwach i innych elementach składowych  lasu, takich, jak: skała macierzysta gleby, gleba, ściółka leśna, runo, podszyty i podrosty, drzewa poszczególnych pięter lasu,
b) elementach składowych gruntu wylesionego,
2)ilości dwutlenku węgla lasu uwalnianego w ciągu roku:
a) przez las w wyniku mineralizacji (biodegradacji, rozkładu) nieożywionej substancji organicznej oraz procesów fizjologicznych zachodzących w biocenozie leśnej, z wyłączeniem części biocenozy, w której zachodzą procesy fotosyntezy,
b) przez grunt wylesiony,
3) ilości dwutlenku węgla zawartego w substancji organicznej, w tym w pozyskanym surowcu drzewnym,  wywożonej lub wydostającej się z lasu lub gruntu wylesionego w ciągu roku,na podstawie wartości  i opisów cech, składających się na charakterystykę taksacyjną części lasu (wydzieleń leśnych) lub charakterystykę taksacyjną gruntu wylesionego.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt