Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

leśne zasoby ekonomiczne

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), a) zasoby ludzkie, tj. pracownicy lub/oraz osoby fizyczne, nie będące pracownikami,rozpatrywane łącznie z takimi  niematerialnymi przymiotami tych zasobów jak poziom i stopień faktycznego wykorzystania (wykorzystywania): uzdolnień, wykształcenia, umiejętności, w tym inicjatywności, lub/oraz zdyscyplinowania; b) leśne zasoby naturalne oraz składniki majątkowe (materialne i niematerialne), nie będące leśnymi zasobami naturalnymi,  wraz ze związaną z  nimi zdolnością oraz stopniem wykorzystania (wykorzystywania)  zdolności leśnych zasobów naturalnych do trwałego i wzrastającego zaspakajania potrzeb społecznych, w tym potrzeb gospodarczych (zdolnością do świadczeń produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych /zdolnością do świadczeń materialnych oraz niematerialnych/ ), z tym, że leśne zasoby naturalne oraz składniki (materialne i niematerialne), nie będące leśnymi zasobami naturalnymi,  w połączeniu z dozwolonymi czynnościami faktycznymi oraz prawnymi (prawa majątkowe, przywiązane do składników majątkowych), jakim można poddawać w/w składniki majątkowe, oraz w połączeniu z dozwolonymi czynnościami, jakim można poddawać prawa majątkowe jako takie - tworzą mienie leśne będące w określonym władaniu gospodarzy lasów, potrzebne i używane wprost lub pośrednio do realizacji zadań, przypadających gospodarzom lasów do wykonywania z mocy prawa.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt