Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Leśny Bank Genów Kostrzyca

(mechanizacja prac leśnych), coraz częściej występujące klęski żywiołowe, masowe zamieranie drzewostanów wymagają od leśników zachowania dziedzictwa genowego ginących drzewostanów. W tym celu w 1996 roku powstał Leśny Bank Genów Kostrzyca jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Jego zadaniem jest gromadzenie oraz długotrwałe przechowywanie zasobów genowych drzew i krzewów leśnych oraz monitoring jakości materiału rozmnożeniowego w postaci nasion z najcenniejszych obiektów nasiennych Lasów Państwowych oraz ważnych dla ochrony przyrody, pochodzących z parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody. Leśny Bank Genów w Kostrzycy wyposażony jest w niezbędne urządzenia do obróbki i długotrwałego przechowywania nasion. Bank jest wyposażony we własne generatory prądu, aby się zabezpieczyć na wypadek awarii sieci energetyczenej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Józef Walczyk

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt