Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Liga Ochrony Przyrody (LOP)

Liga Ochrony Przyrody (LOP) to najstarsze ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody.
Szczegółowe cele LOP to:
- prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,
- popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,
- zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,
- inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,
- czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.
Jako organizacja ogólnokrajowa, została założona w dniu 9 stycznia 1928 roku, kiedy odbył się pierwszy zjazd organizacyjny. Inicjatorem utworzenia w Polsce Ligi Ochrony Przyrody był prof. Władysław Szafer, zainspirowany działającą prężnie od 1909 r. Szwajcarską Ligą Ochrony Przyrody. Wcześniej od 1925 roku pod nazwą "Liga Ochrony Przyrody" działała na terenie Wielkopolski i Pomorza lokalna organizacja społeczna, założona przez prof. Adama Wodziczkę.
Na początku Liga Ochrony Przyrody działała jako związek towarzystw i członków indywidualnych, a niewielka, kilkudziesięciogroszowa składka, miała umożliwić zebranie funduszy na wykupywanie rezerwatów.
Wojna przerwała działalność Ligi, która wznowiła działalność 17 lipca 1945 roku. W 1963 r. Liga Ochrony Przyrody znacząco zmieniła profil, kiedy opracowano program działania LOP w szkołach, akceptowany przez Ministra Oświaty. Głównym kierunkiem stał się młodzieżowy ruch ochrony przyrody, a prężny wzrost liczby kół szkolnych był następstwem społecznej pracy wielu tysięcy nauczycieli biologii. W 1967 r. dorośli członkowie Ligi stanowili już tylko 8,5% ogólnej liczby członków. Dzisiaj LOP współpracuje z licznymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi i jest członkiem założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).
LOP prowadzi szeroką działalność wydawniczą, znaną z licznych publikacji książkowych, plakatów, kalendarzy, a szczególnie ukazującego się do 1957 roku miesięcznika "Przyroda Polska".
Godłem LOP-u jest żubr, jednak na początku rozważano również jesiotra, alegoryczną postać chroniącą obuwika oraz wyskakującego z wody łososia.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: Dr Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt